Tjänster inom tre områden

Socionomtjänster och utredningar

Utredningar åt socialtjänsten samt andra i verksamheten förekommande arbetsuppgifter.

Psykoterapisamtal

Individ- och parsamtal utifrån psykodynamisk och kognitiv förståelseram.

Verksamhetshandledning, konsultation samt konflikthantering

Kan genomföras enskilt eller i grupp. Handledningen/konsultationen kan handla om klientarbetet eller vara inriktad på samarbete i gruppen eller att den innehåller delar av båda. Målet med handledningen är att utvecklas i sin profession och känna trygghet i mötet med svåra frågor.

Den teoretiska grunden/förståelsen i handledningen hämtas i huvudsak från den moderna psykodynamiska teorin men även från de olika kognitiva teorierna som ingår i KBT.

Handledning/konsultation och utbildning inom hedersrelaterat våld och förtryck (HRV).