Ilkka Koskenniemi

Jag är socionom och leg psykoterapeut. Som socionom har jag erfarenhet inom olika områden i socialtjänsten, som kurator och som chef i socialpsykiatrisk verksamhet. 

Som psykoterapeut är jag utbildad såväl i KBT som i psykodynamisk inriktning. Inriktningar som tilltalar mig är det relationella och affektfokuserade arbetssättet. 

Jag har även en flerårig erfarenhet av arbete med ungdomar från en annan kulturell bakgrund och har genomgått Länsstyrelsens spetskompetensutbildning i hedersrelaterat våld och förtryck (HRV).