Socionom- och psykoterapitjänster


  Jag erbjuder socionomtjänster (t ex utredningar), psykoterapi, och verksamhetshandledning, konsultation samt konflikthantering i grupper.

Kontakta mig